Sinsen-Refstad IL ble stiftet av en gruppe engasjerte foreldre 27. mai 2013. 28. juni samme år ble klubben tatt opp og godkjent i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund. Siden den gang har eventyret rullet og gått. Vi startet opp med ca. 15 barn på den første treningen august 2013, når rundt 200 håndballglade barn og unge under våre vinger. Fra sesongen 2021/22 har vi også seniorlag for damer. Sinsen-Refstad har driftsansvar for Teglverkshallen på Hasle (ligger i tilknyting til Teglverket skole).

Sinsen-Refstad er opptatt av inkludering samt at alle barn skal møtes på det nivået de er. Alle skal føle mestring i Sinsen-Refstad og vi lever opp til vårt motto: Håndball for alle!

Sinsen-Refstad har tilbud til barn, gutter og jenter samt senior dame. Se våre lagssider for mer informasjon.

Nyttige sider

Styret

Styret består av 5 personer. Alle som sitter i styret har barn i klubben, og deltar som frivillige. Sinsen-Refstad lønner ikke styremedlemmer. Se hvem som sitter i hovedstyret.

Medlemskap

Alle som ønsker å utøve aktivitet i klubben må ha medlemskap. Det er også mulig å være støttemedlem. Det er kun medlemmer av klubben, som har mulighet til å påvirke ved f.eks. å stemme på årsmøtene. Les mer om medlemskap i klubben.