Covid-19

INFORMASJON OM RUTINER OG GJELDENDE REGLER FOR TEGLVERKSHALLEN UNDER COVID-19

SMITTEVERNETS 3 HOVEDREGLER:


 • Om du føler deg syk – hold deg hjemme
 • Vær nøye med hygiene – vask hender ofte, bruk antibac
 • Hold avstand, og unngå unødvendig nærkontakt

Spillere og trenere:

 

 • Spillere og støtteapparat for lag f.o.m 13 år skal være elektronisk registrert i TA før man ankommer hall. Lag under 13 år skal ha med egne spillerlister som er utfylt på forhånd (mal fra Region Øst). Liste leveres til billett-/hallvakt. Årsklasser hvor det føres LIVE skal i tillegg sørge for at all info er lagt i TA/MinHåndball.

 

 • Grunnleggende oppvarming gjøres utendørs. Vær kreativ! Vi slipper spillere inn på banen så fort det lar seg gjøre.

 

 • Anlegget vil til en hver tid være låst. Vakt vil lose lag/grupper og foresatte inn og ut.

 

 • Alle skal bruke antibac på vei inn og på vei ut av anlegget. Spillere/lagledere slipper inn først.

 

 • Kun spillere/trenere har adgang ned til banen .

 

 • Garderober er stengt. Kom ferdig skiftet.

 

 • Antibac for spillere, dommere og lagledere står i sekretariatet. Brukes før man går på banen. Det skal ikke håndhilses, verken blant spillere, lagledere eller dommere

 

 • Det er ikke sidebytte i kamper for utøvere under 16 år. Benkene blir vasket mellom kampene. Utøvere på innbytterbenk skal holde god avstand (regelen er 1 meter), det er lagleders ansvar å påse dette.

 

 • Særskilt om klister for årsklassene f.o.m 15: Det er kun tillatt med naturklister i Teglverkshallen (vannbasert, ikke harpiks eller annen type). Lag tar med eget klister, men lag som stiller med feil klister vil ikke kunne benytte dette, og heller ikke ball som har vært i kontakt med feil klistertype.

 

 • Lag som er ferdig spilt (inkl. trenere) forlater banen og hallen med en gang kamp er ferdig, ved å gå ut branndør i enden av korridoren på banenivå (gå til venstre når man går ut av banen). All samtale mellom spillere/lagledere gjøres utenfor hallen.

 

Dommere:

 

 • Dommere henvender seg hos billett/vakt når de kommer. Dommere må signere seg inn på smittevernlisten på linje med øvrige.

 

 • Ingen tilgang til garderobe, dessverre.

 

 • Dommere har "fri kiosk" når denne er åpen.

 

Publikum:

 

 • Foresatte/tilskuere må registrere seg inn ved billett (digital løsning med QR-kode). Kontaktlistene oppbevares i 10 dager før de makuleres. Listene er ment for å kunne i vareta ev. behov for smittesporing.

 

 • Kun foresatte og ev. søsken har adgang til anlegget. Med foresatt menes den som følger barnet til kamp. Det er plass til maks 10 tilskuere fra bortelag, da Teglverkshallen med gjeldende smittevernregler ikke har full kapasitet under Covid-19. Det oppforedres til å begrense antall ledsagere/tilskuere fra hvert lag.

 

 • Tilskuere får ikke slippe inn i hallen før arrangementsansvarlige gir klarsignal for dette (ca. 5-10 min før kampstart).

 

 • Tribuner er delt mellom hjemme- og bortelag. Oppslag viser hvor lagenes tilskuere skal oppholde seg. Plassene er oppmerket. Hold 1 meters avstand.

 

 • Tilskuere oppfordres til å oppholde seg på tribunen når de er i anlegget. Området ved kafé kan ikke benyttes til "mingling/vrimling", kun for kjøp av kioskvarer.

 

 • Det vil være et begrenset utvalg i kiosk under Covid-19. Ved to eller færre kamper i anlegget vil kiosken være stengt.

 

 • Vi tar kun vipps eller kort som betaling (ikke kontanter).

 

 • Forlat tribune/anlegg med en gang "din" kamp er ferdig. Foresatte venter på sine spillere utenfor hallen.

Takk for at du/dere hjelper oss slik at vi kan holde et arrangement innenfor gjeldende regler for smittevern. Vær tålmodige med de som jobber for arrangementet – vi gjør så godt vi kan, og jobber så fort vi kan

Postadresse:                                                                                                                                           Epost: post@sril.no

Åkerøveien 5a

0586  OSLO


Besøksadresse:

Teglverkshallen, Grenseveien 60, v/Hasle T-bane (Teglverket skole)