Innmelding


Ønsker du å melde ditt barn, eller deg selv, inn i Sinsen-Refstad håndball?


Les informasjonen under nøye, og meld deg inn via Spond (som er det systemet klubben bruker pt) her

NB! Velg den gruppen du ønsker å melde deg inn i.

Sinsen-Refstad håndball er en foreldredrevet klubb. Alt arbeid som gjøres i klubben er på frivillig basis. For at vi skal kunne opprettholde tilbudet til barna som spiller hos oss er vi avhengig av at alle foreldre er med og bidrar i stort og smått.


Ved innmelding av barn i Sinsen-Refstad forplikter man seg som foresatt til å delta i klubbens dugnadsarbeid. Alle foreldre må stille opp på vakter man får tildelt i løpet av en sesong - dette gjelder kampvakter når barnet spiller kamp, og tilsynsvakt i hallen under trening og andre arrangement klubben forplikter seg til. Vaktlister blir sendt ut for hvert halvår i hver sesong.


Alle barn som trener og spiller kamper for Sinsen-Refstad må innmeldes. Jf. NIFs lov er vi pliktige til å føre medlemsregister over våre medlemmer. Medlemskap er også påkrevet av forsikringshensyn. Barna er omfattet av en kollektiv idrettsforsikring, og denne gjelder naturlig nok ikke dersom barna ikke er registrert hos oss. Fra det året barna fyller 13 år, gjelder i tillegg ordningen om lisens (egen forsikringsordning fra NHF).


Når du har fylt ut alle felter i Spond, er det viktig at du krysser av for at du har lest og forstått alle forutsetninger for medlemskap i Sinsen-Refstad.


Informasjon om priser for medlemskap og treningsavgifter i Sinsen-Refstad finner du her.


Spesielt om bildebruk:

Vi tar av og til bilder av barna, på trening eller i kampsituasjon eller sosiale tilstelninger. Bildene er ment å kunne brukes i trykksaker, flyers, plakter ol for idrettslaget, ev. på skriftlig planverk og informasjonsskriv for klubben. Det kan være aktuelt å legge ut bilder på idrettslagets hjemmeside, facebookside og instagram. Hensikten med bildene er å promotere klubben og idretten vår. Tidvis får vi også henvendelser fra media (lokalavis mv) og hvor det kan være aktuelt å trykke eller publisere bilder av barn hvor idrettslaget er omtalt. Sinsen-Refstad vil aldri publisere eller gjengi bilder og film av barna i en krenkende eller sensitiv situasjon. Det er frivillig å gi samtykke til bildebruk, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.


Husk å krysse av for tilltalelse til bildebruk, om dere samtykker til dette.