Styre og ressurspersoner

Styrets sammensetning for perioden 2019 - 2020/21.

Styret velges på årsmøte og normalt for 2 år ad gangen.

Funksjon

Navn

Telefon

Epost

Leder og økonomiansvarlig

Camilla Børresen Tjelflåt

95982375

Nestleder

Beate Nordbø

41413781

Medlem

Kjersti EknesMedlem og materialforvalter

Gro Bjørnerud Rønning

99742138

Medlem

Kenneth Winnæs-HusebyMedlem og sportslig leder

Kjetil Andersen

41323299

Sekretær

Nedeljka Nikolic

46504804

Vara1

Stein J Modalsli

92028302

Vara2

Eyvind Andersen

91347036


Andre ressurspersoner i Sinsen-Refstad håndball:

Funksjon

Navn

Telefon

Epost

Sponsoransvarlig

vakantBarneidrettsansvarlig

Aleksandar Maravic

92494434

Dommerkontakt

Camilla Tjelflåt

95982375

Hallansvarlig (kun vaktlister!)

Beate NordbøArrangementsansvarlig

vakantForeldrekontakter pr lag

Liste oppdateres augustForeldrekontakt J14
Foreldrekontakt J13

Nedeljka Nikolic

465 04 804

Foreldrekontakt J2008

Hege Østli

920 67 615

hegeostli@hotmail.com

Foreldrekontakt J2009

Åsta Ytre


971 95 306


astaytre@gmail.com

Foreldrekontakt G12

Harald Økern

97067352

j.stavdahl@hotmail.com

Foreldrekontakt G11

Anne Jorunn Skogøy

905 96 369


Kunne du tenkt deg å bidra med noe? Ta kontakt med en av oss i styret. Det er alltid behov for folk i frivillighetsarbeidet!

Webansvarlig: styreleder Camilla Børresen Tjelflåt

Postadresse:                                                                                                                                           Epost: post@sril.no

Åkerøveien 5a

0586  OSLO


Besøksadresse:

Teglverkshallen, Grenseveien 60, v/Hasle T-bane (Teglverket skole)