Styre og ressurspersoner

Styrets sammensetning for perioden 2020/21.

Styret velges på årsmøte og normalt for 2 år ad gangen.

Funksjon

Navn

Telefon

Epost

Leder og økonomiansvarlig

Camilla Børresen Tjelflåt

95982375

Nestleder

Beate Nordbø

41413781

Medlem

Kenneth Winnæs-HusebyMedlem og sportslig leder

Kjetil Andersen

41323299

Sekretær

Nedeljka Nikolic

46504804

Varamedlem

Kjersti Eknes


Andre ressurspersoner i Sinsen-Refstad håndball:

Funksjon

Navn

Telefon

Epost

Sponsoransvarlig

vakantBarneidrettsansvarlig

Aleksandar Maravic

92494434

Dommerkontakt

Camilla Tjelflåt

95982375

Hallansvarlig (kun vaktlister!)

Beate NordbøArrangementsansvarlig

vakantForeldrekontakter pr lag

Liste oppdateres augustForeldrekontakt J15 og 16

Nedeljka Nikolic

465 04 804

Foreldrekontakt J2008

Hege Østli

920 67 615

hegeostli@hotmail.com

Foreldrekontakt J2009

Åsta Ytre


971 95 306


astaytre@gmail.com

Foreldrekontakt G14

Anne Jorunn Skogøy

905 96 369

Foreldrekontakt G11 og 12

Rachel Nygård
Kunne du tenkt deg å bidra med noe? Ta kontakt med en av oss i styret. Det er alltid behov for folk i frivillighetsarbeidet!

Webansvarlig: styreleder Camilla Børresen Tjelflåt