Dokumenter


Her vil du finne informasjon og nyttige dokumenter for Sinsen-Refstad IL.

Styringsdokumenter og planverk

Årsmøter og generalforsamlinger

Andre dokumenter
Årsmøte 2014 (for sesongen 2013)


Årsmøte 2015 (for sesongen 2014)


Årsmøte 2016 (for sesongen 2015)


Årsmøte 2017 (for sesongen 2016)


Årsmøte 2018 (for sesongen 2017)


Årsmøte 2019 (for sesongen 2018)

Årsmøte 2020 (for sesongen 2019)

Viktig informasjon om klubbens arbeid med politiattester:


Alle frivillige som skal utføre oppgaver for Sinsen-Refstad håndball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.


  • Det skal gjøres kjent når en aktivitet krever fremvisning av politiattest.
  • Styreleder er ansvarlig for å avkreve politiattest.
  • Sinsen-Refstad håndball sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for styreleder i Sinsen-Refstad håndball.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos Sinsen-Refstad håndball.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.