Treningsavgift og medlemskap

Her finner du informasjon om treningsavgift og medlemskap i Sinsen-Refstad IL.


Treningskontingent betales pr løpende semester (halvår), og inkluderer medlemskap i klubben.

Vi har også søskenmoderasjon for de som har flere barn i klubben.


Alle som ønsker å avgi stemme på årsmøter, generalforsamlinger mv må være medlemmer og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.


Alle som ønsker det skal få være med i Sinsen-Refstad IL, uavhendig av familiens økonomi.

Sliter du med å betale medlems- og treningsavgift, ta kontakt med oss for å finne løsninger.

Informasjon

Pris

Treningskontingent inkl medlemskap (utøver i seriespill)

Kr. 1.000,-/semester (2.000,-/år)

Lisensavgift til Norges Håndballforbund* (LISE+)

Se forbundets sider for satser (varierer fra årskull)Søskenmoderasjon (utøver)*

Kr.    200,-/barn/semester (400,-/år)Ordinært medlemskap

Kr.    200,-/år*) Søskenmoderasjon kan ikke kombinderes med håndballskolen, som er gratis


*) Lisensordning - gjelder for alle spillere f.o.m. det året de fyller 13:

Lisensordningen er en forskringsordning for spillere som går over fra barneidretten til ungdomsidretten. Spillere som ikke har løst lisens kan ikke spille kamper eller trene. Lisenskravet trer i kraft det året spilleren fyller 13 år. Dette betyr at spillere fra januar det året de fyller 13 må løse "halv lisens" gjeldende pr. 01.01. Fra høsten samme år skal det løses full lisens, og som vil gjelde for kommende sesong. For de ulike lisenstypene, samt sats for de ulike årsklassene, se forbundets sider.


Lisensen er personlig. Når lisens er betalt/gyldig vil du finne lisensbeviset i MinIdrett.


Les om lisensordningen til NHF her.