Treningsavgift og medlemskap

Her finner du informasjon om treningsavgift og medlemskap i Sinsen-Refstad IL.


Treningskontingent betales pr løpende semester (halvår), og inkluderer medlemskap i klubben.

Vi har også søskenmoderasjon for de som har flere barn i klubben.


Alle som ønsker å avgi stemme på årsmøter, generalforsamlinger mv må være medlemmer og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.


Alle som ønsker det skal få være med i Sinsen-Refstad IL, uavhendig av familiens økonomi.

Sliter du med å betale medlems- og treningsavgift, ta kontakt med oss for å finne løsninger.

Informasjon

Pris

Treningskontingent inkl medlemskap (utøver i seriespill)

Kr. 1.000,-/semester (2.000,-/år)

Treningskontingent inkl medlemskap (utøver i minirunder og loppetass)

Kr.    900,-/semester (1.800,-/år)

Lisensavgift til Norges Håndballforbund* (LISE+)

Kr.  1.045,-/sesong (full sesong)

Lisensavgift til Norges Håndballforbund** (LISE+)

Kr.     535,- for vårsemester det året man fyller 13 (halv lisens)Søskenmoderasjon (utøver)

Kr.    200,-/barn/semester (400,-/år)Ordinært medlemskap

Kr.    200,-/år*) Lisensordning - gjelder for alle spillere f.o.m. det året de fyller 13:

Lisensordningen er en forskringsordning for spillere som går over fra barneidretten til ungdomsidretten. Spillere som ikke har løst lisens kan ikke spille kamper. Lisenskravet trer i kraft det året spilleren fyller 13 år. Dette betyr at spillere fra januar det året de fyller 13 må løse "halv lisens" gjeldende pr. 01.01. Fra høsten samme år skal det løses full lisens, og som vil gjelde for kommende sesong.


Lisensen er personlig, og lisensbevis skal alltid medbringes til kamp, i tilfelle kontroll.


Fra sesongen 2018/19 vil lisenskrav sendes ut via Minidrett.


Les om lisensordningen til NHF her.


Postadresse:                                                                                                                                           Epost: post@sril.no

Åkerøveien 5a

0586  OSLO


Besøksadresse:

Teglverkshallen, Grenseveien 60, v/Hasle T-bane (Teglverket skole)