Teglverkshallen

Sinsen-Refstad har driftsansvaret for Teglverket idrettshall.


Treningstid ukedager fordeles av Oslo Idrettskrets og særforbund, og det er dermed ikke tid tilgjengelig for utleie.

Ledig tid i helg, som ikke er booket til arrangement, kan leies - kontakt Camilla (camilla@sril.no) for å sjekke om det er ledig tid. Vi gjør oppmerksom på at vi som drifter kan ha egne bookinger og planer som ikke vises i arrangementsoversikten som er publisert av Oslo Idrettskrets.


Idrettshallen ligger vegg-i-vegg med Teglverket skole, inngang fra siden som vender mot Hasle t-bane.


NB! Det er dessverre ikke parkeringsmulighet i tilknytning til skole eller idrettshall. Gateparkering i området rundt hallen skjer på eget ansvar.


Info til øvrige bruker av hallen: Det er ikke tillatt med andre typer klister i hallen enn naturklister (vannbasert). Dette vil gjelde for håndballag- og klubber som har fått tildelt treningstid i Teglverkshallen. Dette i henhold til retningslinjer fra Bymiljøetaten. Det er snusforbud i Teglverkshallen - vi ber om at alle brukere og gjester respekterer dette.


Se hallens banedagbok her for all aktivitet i hallen (søk opp Teglverkstomta flerbrukshall).

Se kart her.