Teglverkshallen

Sinsen-Refstad har, i samarbeid med Lille Tøyen fotball, driftsansvaret for Teglverket idrettshall.

Vaktansvar er fordelt på følgende dager:

Mandag, onsdag, søndag = Lille Tøyen.

Tirsdag, torsdag, fredag, lørdag = Sinsen-Refstad


Idrettshallen ligger vegg-i-vegg med Teglverket skole, inngang fra siden som vender mot Hasle t-bane.


NB! Det er dessverre ikke parkeringsmulighet i tilknytning til skole eller idrettshall. Gateparkering i området rundt hallen skjer på eget ansvar.


Info til øvrige bruker av hallen: Det er ikke tillatt med andre typer klister i hallen enn spray-klister. Dette vil gjelde for håndballag- og klubber som har fått tildelt treningstid i Teglverkshallen. Dette i henhold til retningslinjer fra Bymiljøetaten. Det er snusforbud i Teglverkshallen - vi ber om at alle brukere og gjester respekterer dette.


Se hallens banedagbok her for all aktivitet i hallen (søk opp Teglverkstomta flerbrukshall).

Se kart her.

Informasjon til våre medlemmer:

Et driftsansvar innebærer bl.a. at klubben må stille med tilsynsvakter på ettermiddag og i helger. Fordelingene klubbene i mellom legges til de dagene vi har fått tildelt treningstid, dvs. at SRIL har tilsynsansvar tirsdager og torsdager, samt dagene i helger hvor SRIL har kamper og andre arrangement.


Vaktlistene for høstsemester sendes ut primo august. Lister for vårsemester sendes ut primo desember.

Det er viktig at alle merker seg tildelt dato og stiller på sin vakt.


I tillegg deles det ut billettvakt, kioskvakt og sekretariatsvakt under hjemmekamper og arrangement.

Alle som ikke kan stille på tildelt vakt, må selv sørge for internt bytte med andre foresatte.

Nyttige dokumenter:

Kontakt SRIL for leie/lån i helger!
Postadresse:                                                                                                                                           Epost: post@sril.no

Åkerøveien 5a

0586  OSLO


Besøksadresse:

Teglverkshallen, Grenseveien 60, v/Hasle T-bane (Teglverket skole)